Algemene voorwaarden IboyaTraining

Afspraken

Afspraken dienen liefst 48 uur en uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht later de afspraak in te halen en wordt de afspraak in rekening gebracht. Annulering dient per whats-app of sms te geschieden op het nummer 06 26058512.

(Les)pakketten en facturen

Gekochten pakketten / lessen  en dus gemaakte (betaalde of nog niet betaalde)  facturen kunnen na start niet worden teruggedraaid. Gehele noch gedeeltelijke restitutie van afgenomen lessen en het betaalde of nog te betalen bedrag vindt nimmer plaats.

Paketten dienen binnen aangegeven periode te worden gebruikt. Hierna zijn de lessen niet meer te claimen. Gehele noch gedeeltelijke restitutie van afgenomen lessen en het betaalde of nog te betalen bedrag vindt nimmer plaats.

Op 1 juli 2012 is de Wet op Incassokosten (WIK) in werking getreden.

Hierdoor zijn particuliere debiteuren, onder voorwaarden, wettelijk verplicht incassokosten te betalen als zij niet tijdig betalen.

Protocol

Het protocol is strikt persoonlijk en intellectueel eigendom van Iboya Triz (IboyaTraining). Het protocol is alleen inzichtelijk voor vernoemde klant in het protocol. Het protocol mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of aan andere personen ter inzage worden gegeven en/of openbaar worden gemaakt met uitzondering van de ouders bij minderjarige na toestemming van iboyatraining. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de klant van het protocol onmiddellijk een boete ten gunste van iboyatraining van 2.000,- euro voor elke dag dat de klant in overtreding is.

Bij aanvang van les 1 en of ontvangst van het protocol gaat u automatisch akkoord met bovenstaande bepalingen.